Call for abstract

Vi vill veta vad som pågår av forskning och kvalitetsarbete i Infektionssverige!

Vi välkomnar därför abstrakt utifrån alla tänkbara aspekter på infektionssjukdomar. Forskningsprojekt men även andra utvecklingsprojekt kan presenteras i denna form.  Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte utgör ett utmärkt forum för att presentera det vetenskapligt arbete som numera ingår i specialistutbildningen.  Man behöver dock inte vara läkare eller medlem i Infektionsläkarföreningen för att lämna sitt bidrag. Abstrakt från infektionssjuksköterskor, läkare och sjuksköterskor vid vårdhygien och smittskydd uppmuntras. Den som skickar in ett abstract skall dock ha gjort en betydande del i det projekt som presenteras. Det förutsätts även att inskickande författare/huvudförfattaren också deltar och presenterar sitt arbete vid mötet.

Inskickade arbeten behöver inte vara i ”original”, t ex. kan en presentation eller en poster som presenterat vid ett större internationellt möte återanvändas.  Abstracten kommer att bedömas av Infektionsläkarföreningens styrelse. Styrelsen avgör vilka som bör presenteras som muntlig presentation och vilka som bör presenteras som poster. Möjlighet att ange eget önskemål om presentationssätt kan dock göras i samband med inskickandet av abstrakt.

Abstrakt skickas in elektroniskt via Infektionsläkarföreningens webbsida (www.infektion.net).  Anmälningssidan öppnar den 1 januari och stänger den 7 mars 2019.

Abstrakt får vara max 300 ord och bör i första hand vara på svenska men engelska kan också accepteras. En bild eller tabell kan också laddas upp.

Anmälan av abstrakt är nu stängd