Ansökningsperiod för projektanslag

Påminnelse om att det just nu är ansökningsperiod för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sista ansökningsdag är den 1 februari. Sökande ska vara medlem i SLS både 2017 och 2018 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

Ansökningsperiod 1 december 2017 – 1 februari 2018 för:

  • Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning
  • Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning
  • Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) – Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) –   Projektanslag
  • Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) –   Projektanslag
  • Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) –   Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse
  • Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) –   Resebidrag till forskningsvistelse
  • SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotic or antiparasitic agents) – Research grant. Applicants must be members of NSCMID

SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande

Ytterligare information fås via följande länk:
http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/