• Hostutb_2019_blänkarbild

    Kursen behandlar infektioner som drabbar individer med nedsatt immunförsvar; exemplevis patienter med
    biologiska läkemedel, cytostatikabehandling, hematologiska maligniteter, organtransplanterade eller vid HIV.
    Bakteriella infektioner, virussjukdomar, svampinfektioner och parasitsjukdomar kommer att täckas.

    Anmäl dig före 21 augusti 2019.

    Läs mer här

Senaste nytt

Presentationer från Infektionsveckan

Nu finns många av presentationerna från Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Jönköping under fliken Infektionsveckan. Tyvärr saknas vissa presentationer pga bl a upphovsrättsliga skäl.

Representanter till arbetsgruppen för uppdatering av 10-punktsprogrammet

Nationella Strama kommer leda en arbetsgrupp som skall uppdatera 10-punktsprogrammet, se länk. SILF kommer utse två representanter till arbetsgruppen. Arbetsgruppen kommer bestå av representanter från SILF, Nationella Strama, Hygienläkarföreningen och Svensk förening för klinisk mikrobiologi och arbetet påbörjas hösten 2019 (ett heldags arbetsmöte och två uppföljande telefonmöten).... Läs mer

Vårdprogramgruppen för virala CNS-infektioner behöver förnyas och välkomnar intresseanmälan från 2 – 4 nya medlemmar.

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer. Intresserade medlemmar kan också  själva höra av sig. Nya medarbetare väljs in av SILFs styrelse efter samråd med gruppen. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Målet är en grupp med god  vetenskaplig... Läs mer