• Wiks_slott

  Infektionsläkareföreningen inbjuder härmed återigen till en grundläggande intensivkurs om HIV. Kursen riktar sig till dig som är specialist i infektionssjukdomar men ännu ej handlägger egna HIV-patienter, alternativt ST-läkare i senare delen av specialistutbildningen.

  Läs mer här | Anmälningsblankett

 • Annons_fallseminarium

  Svenska  Infektionsläkarföreningens  Specialistutbildningskommitté  (SPUK)  inbjuder  ST-­‐läkare  inom  infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4-­‐5 februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare.

  Läs mer här (pdf)

 • Infektionsveckan_jkpg

  Call for abstract

  Inlämning av abstract öppnar 1/1-2019
  Läs mer här

 • Sepsis_hesselby_slott_2019

  Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning
  på Hesselby Slott, 1–3 april 2019
  Läs mer här (pdf) | Anmälningsblankett (Word)

Närmast i kalendern
Senaste nytt

Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen

Nu, med 2018 års revision av Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram för Led- och skelettinfektioner avslutad, är det dags att blicka framåt. Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen! Målet för sammansättningen av programgruppen är att uppnå en representativ geografisk spridning... Läs mer

Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning på Hesselby Slott, 1–3 april 2019.

Ämnen som kommer att beröras är bland andra: Bakteriella CNS: • Initial handläggning av bakteriell meningit • Hjärnabscess • Neurokirurgiska infektioner • Neuroborrelios Sepsis-3: • Epidemiologi • Erfarenheter av sepsislarm • Initialt omhändertagande • Antibiotikabehandling • Fortsatt vård på avd och IMA, IVA Läs mer

Nordisk utbildning i Smittskydd och Vårdhygien

Denna nordiska utbildning är helt ny vid Göteborgs universitet och är under utveckling. Ny information läggs löpande ut på sidan. Läs mer här!