• Infektionsveckan_jkpg

  Call for abstract

  Anmälan av abstract är nu stängd
  Läs mer här

 • Sepsis_hesselby_slott_2019

  Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning
  på Hesselby Slott, 1–3 april 2019
  Läs mer här (pdf) | Anmälningsblankett (Word)

 • Fallseminarium_Akeshofs_slott_2019

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 26-27:e augusti anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium en till två gånger under sin ST. Läs mer här!

Senaste nytt

Infektionssjukvården i Region Värmland söker ny verksamhetschef

Läs mer här

Nya medlemmar till vårdprogramgrupp Endokardit

En revidering av vårdprogrammet för infektiös endokardit planeras med start hösten 2019 och programgruppen välkomnar intresseanmälan från nya medlemmar. Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar... Läs mer

Nya medlemmar till infektionsläkarföreningens specialistutbildningskommitté (SPUK)

SPUK arbetar med ST-utbildningsfrågor inom infektionssjukdomar. SPUKs verksamhet innefattar bl.a. arbete med det årliga diagnostiska provet, Fallseminarium, studierektorsmöten och Ungt forum. Vi håller även kontakt med Socialstyrelsen avseende målbeskrivningarna och SK-kurser. Nu söker vi 1-2 nya medlemmar till SPUK. Du som söker bör vara specialist... Läs mer