• Infektionsveckan_jkpg

  Call for abstract

  Inlämning av abstract öppnar 1/1-2019
  Läs mer här

 • Sepsis_hesselby_slott_2019

  Välkommen till Infektionsläkarföreningens vårutbildning
  på Hesselby Slott, 1–3 april 2019
  Läs mer här (pdf) | Anmälningsblankett (Word)

 • Fallseminarium_Akeshofs_slott_2019

  Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 26-27:e augusti anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Utbildningen berör ett flertal olika infektionssjukdomar och skall ses som ett komplement till SK-kurser. I checklistan rekommenderas att man deltar i fallseminarium en till två gånger under sin ST. Läs mer här!

Senaste nytt

Värdering av peroral behandling vid infektiös endokardit

Med anledning av den nyligen publicerade POET-studien[Iversen 2019] har SILFs arbetsgrupp för infektiös endokardit sammanträtt för att värdera det förändrade kunskapsunderlaget för delvis peroral antibiotikabehandling vid endokardit. I detta dokument ges rekommendationer som ska ses som ett komplement till de som gruppen publicerade i maj... Läs mer

Utlysning av stipendium från Stiftelsen för Göran Sterners resestipendiefond

Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse utgörs av infektionsläkarföreningens styrelse. Vid val mellan olika sökande tas främst hänsyn till den nytta för infektionsspecialiteten som tillförs... Läs mer

Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar – 2019

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.... Läs mer