• Wiks_slott

    Infektionsläkareföreningen inbjuder härmed återigen till en grundläggande intensivkurs om HIV. Kursen riktar sig till dig som är specialist i infektionssjukdomar men ännu ej handlägger egna HIV-patienter, alternativt ST-läkare i senare delen av specialistutbildningen.

    Läs mer här | Anmälningsblankett

  • Annons_fallseminarium

    Svenska  Infektionsläkarföreningens  Specialistutbildningskommitté  (SPUK)  inbjuder  ST-­‐läkare  inom  infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4-­‐5 februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare.

    Läs mer här (pdf)

Närmast i kalendern
Senaste nytt

Fallseminarium på Teleborgs slott i Växjö 4 – 5 februari 2019

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4 - 5 februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK‐kurser. I checklistan rekommenderas att... Läs mer

Omval av kvalitetsregisteransvarig ”Bakteriella meningitregistret”

Det är nu dags för omval av den person som ansvarar för nationella kvalitetsregistret "Bakteriella meningitregistret". För information om arbetsuppgifter hänvisas till nuvarande ansvarig Martin Glimåker (martin.glimaker@karolinska.se). Omval kommer framgent ske vart 5 år varför vi gärna ser att nytillträdd registeransvarig sitter minst den tiden.... Läs mer

EBMT

EBMT (European society for blood and marrow transplantation) anordnar en gång om året en tvådagars kurs om infektionskomplikationer efter allogen stamcellstransplantation, Educational Course of the IDWP. Den 21:e upplagan av kursen går i Stockholm den 25-27/10 2018. Länk till informationsbrevet och anmälan: https://www.ebmt.org/events/21st-educational-course-idwp.