• Wiks_slott

    Infektionsläkareföreningen inbjuder härmed återigen till en grundläggande intensivkurs om HIV. Kursen riktar sig till dig som är specialist i infektionssjukdomar men ännu ej handlägger egna HIV-patienter, alternativt ST-läkare i senare delen av specialistutbildningen.

    Läs mer här | Anmälningsblankett

  • Annons_fallseminarium

    Svenska  Infektionsläkarföreningens  Specialistutbildningskommitté  (SPUK)  inbjuder  ST-­‐läkare  inom  infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 4-­‐5 februari anordnas ett seminarium för 18 deltagare.

    Läs mer här (pdf)

Närmast i kalendern
Senaste nytt

Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen

Nu, med 2018 års revision av Svenska Infektionsläkarföreningens vårdprogram för Led- och skelettinfektioner avslutad, är det dags att blicka framåt. Vi efterlyser nya medlemmar, redo att ta sig an nya uppgifter för vårdprogramgruppen! Målet för sammansättningen av programgruppen är att uppnå en representativ geografisk spridning... Läs mer

Arbetsgrupp SILF visionsdokument

Visionsdokumentet ”Infektionssjukvård-uppdrag och framtid” skapades 2007 och uppdaterades 2015. Dokumentet är mycket bra och har varit till stor nytta för många infektionskliniker i landet. På ”chefsmötet” i oktober i år diskuterade vi innehållet och bestämde att det vore bra att låta en arbetsgrupp revidera dokumentet... Läs mer

Utlysning av SLS forskningsmedel, nominering av SLS pristagare

Utlysningar av forskningsmedel: http://www.sls.se/vetenskap/aktuella-utlysningar/ Nominering av SLS pristagare: https://www.sls.se/vetenskap/nominera-pristagare/