• infektionsveckan_2018

    För mer information besök mötets hemsida, http://infektionmikro2018.se.
    Där kommer program och information läggas ut fortlöpande.

    Anmälan till mötet är nu öppen. Anmäler dig gör du via denna länk.

    Call for abstract!
    Anmälan av abstract är nu stängd!

Senaste nytt

35th Annual Meeting of NSCMID

Påminnelse om anmälan till NSCMID, Reykjavik, Island - 19-22/8 https://us11.campaign-archive.com/?e=%5bUNIQID%5d&u=bfd99aafa98704ad452f8b3e1&id=e84e0a85a3

Antibiotika och antibiotikaresistens

För tredje och sista året håller SILF kursen Sista anmälningsdag 21 augusti Info/inbjudan | Anmälan

Utlysning av Pfizers stipendium till stöd för forskning inom området infektionssjukdomar – 2018

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar - ”Pfizerstipendiet”. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.... Läs mer